Flackarps mölla

FlackarpsMölla2
Foto: Gunnar Magnusson

 

Likt en fyr i mörkret står den där när man kommer längs den oupplysta cykelbanan från Sankt Lars – Flackarps mölla.

Den fina gamla möllan som ursprungligen uppfördes 1868 ägs av föreningen Skånska Möllor. Ansvaret för skötseln ligger sedan slutet av mars på den för ändamålet nybildade Flackarps byförening. Föreningen kommer att verka för en levande mölleplats i Flackarps by.